Varausehdot Vesijettivuokraukseen

Varausehdot

 • Vastaanottaessaan vesijetin asiakas on tarkastanut sen ja hyväksyy sen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Mahdolliset vesijetin olemassa olevat vauriot on käyty läpi vuokraajan kanssa ennen luovutusta.
 • Vuokrausajan jälkeen molemmat osapuolet tarkastavat vesijetin kunnon ja jos uusia vaurioita havaitaan, on asiakas velvollinen korvaamaan ne tämän sopimuksen nojalla.
 • Mikäli vesijetille aiheutuu vahinkoa, jota ei korvata vesijetin vakuutuksesta tai joka on seurausta vesijetin viemisestä Suomen rajojen ulkopuolelle tai asiakkaan, hänen perheenjäsenensä, vieraansa tai muun sellaisen henkilön, jolle asiakas on vesijetin luovuttanut, tahallisuudesta, huolimattomuudesta tai varomattomuudesta, vesijetin käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, vesijetin käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, kilpailutoimintaan tai muuhun sopimuksen vastaiseen toimintaan, vastaa asiakas vahingosta täysimääräisesti mukaan lukien vesijetin seisontapäiviltä aiheutuneesta vuokratulojen menetyksestä. Kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Korvaus seisontapäiviltä lasketaan samoin kuin korvaus siinä tapauksessa, että asiakas ei palauta vesijettiä sovittuna palautuspäivänä. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan voimassaolevia lakeja ja asetuksia.
 • Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vesijetille ja sen varusteille aiheutuneet vahingot sekä kadonneet osat ja varusteet. Vahinkotapauksissa vuokraajan omavastuu on 2500€
 • Vuokrauksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa 7 vrk ennen vuokrauksen ajankohtaa. Mikäli ilmoitusta peruuttamisesta ei ole tehty tämän ajan puitteissa on vuokraamolla oikeus periä puolet sovitusta vuokrahinnasta, kuitenkin enimmillään 300e.
 • Vesijetti luovutetaan ja palautetaan tankattuna, polttoaineena käytetään aina 98E bensaa, asiakas on velvollinen korvaamaan vahingon, mikäli se on aiheutunut vääränlaisen polttoaineen käytöstä. Vajaalla polttoainesäiliöllä palautetun vesijetin tankkaamisesta vuokraamo veloittaa asiakkaalta 3€/Litra.
 • Vuokrahinnat sisältävät oikeuden käyttää vesijettiä,  ja liivejä +  tarvittavia ajovarusteita. Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista.
  Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä vuokraamolle vesijettiä koskevasta vahingosta, viasta, vesijetissä ilmenneestä virheestä tai varkaudesta. Varkaustapauksissa asiakas on velvollinen tekemään poliisille rikosilmoituksen.
 • Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.
 • Vesijettiä saa lain mukaan kuljettaa 15-vuotta täyttänyt henkilö. Vuokraajan ollessa alle 18-vuotias, tulee vanhempien saapua paikan päälle allekirjoittamaan vuokrasopimus ja vastuulomake henkilökohtaisesti alaikäisen henkilön puolesta.
 • Jetit: 2kpl Yamaha VX ,  Sea Doo Fish Pro,  Yamaha GP 1800, 2kpl Sea Doo RXP 300, 2kpl Sea Doo RXT 300
 • Hinnat: 1h 80e , 2h 120e, 3h 160e, 4h 200e 6h 240e 24h 300e (vuokraan sis 8h ajoa, lisätunnit 40e/kpl)